Yazım Kuralları

  1.  Sempozyum sunum dilleri Türkçe ve İngilizce ve Arapçadır.
  2. Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.
  3. Tebliğ özetleri 200 ila 300 kelime arasında olmalıdır.
  4. Tebliğ metinleri asgari 3000 azami 6500 kelimeden oluşmalıdır.
  5. Tebliğlerin sunumu 15 dakika ile sınırlı tutulacaktır.
  6. Bildiri sahiplerinin çalışmalarını aşağıdaki kriterler açısından kontrol etmeleri, bildirilerinin kabul edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ  
 
1. Tebliğ alana katkı sağlayacak nitelikte ve özgün mü?  
2. Tebliğin başlığı ve özeti çalışmayı tam temsil ediyor mu?  
3. Tebliğ özetinin dili ve anlatımı yeterli mi?  
4. Tebliğ özeti, amacı ve sorunsalı yeterince açıklanmış mı?  
5. Tebliğ için kullanılan anahtar sözcükler başlığa ve içeriğe uygun, birbirine paralel ve yeterli mi?  
6. Tebliğin teorik çerçevesi yeterli mi?  
7. Tebliğin amacı, konusu belirgin mi?  


BİLDİRİ YAZIM KURALLARI:
Sayfa Boyutu A4 (29,7 x 21,0 cm)
Kenar Boşlukları Üst 3 cm, alt 3 cm, sol 3 cm, sağ 3 cm
Yazı Karakteri Times New Roman
Satır Aralığı Başlık ve metin tek satır aralığı olmalıdır.
Başlık Ortalanmış, tek satır aralığında, 12 punto, koyu ve kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (Ancak taksonomik kategoriler italik yazılmalıdır. Tür ve tür altı isimleri küçük harfle başlamalıdır). Kısaltma kullanılmamalıdır. Başlık en fazla 2 satır olmalıdır.
Yazar(lar) Ortalanmış, tek satır aralığında, 10 punto, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı kısaltmasız olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın ad-soyadının ise altı çizilmiş olmalıdır. Yazar isimlerinde akademik unvan belirtilmelidir.
Adres(ler) Ortalanmış, tek satır aralığında, 10 punto, farklı adresler üst simgeler (1, 2, …) ile açıkça belirtilmelidir. İl isimleri büyük harfle yazılmalıdır. Adreslerin sonunda ‘Türkiye’ ilave edilmesine gerek yoktur. e-mail adresi belirtilmelidir.
Başlıklar Başlıklar ‘Amaç’‘Materyal ve/veya Yöntemler’‘Bulgular’‘Sonuç ve Tartışma’ ile ‘Anahtar Kelimeler’ olmak üzere 5 bölümden oluşmalıdır. Alt başlıklar içermemelidir. En fazla 5 anahtar kelime olmalıdır. ‘Teşekkürler’ bölümü isteğe bağlı ve 3 satırı geçmemelidir. ‘Kaynaklar’ başlığı yer almamalıdır. Başlıklar 10 punto ve koyu yazılmalıdır.
Ana Metin İki yana dayalı, tek satır aralığında, 10 punto olarak yazılmalıdır. ‘Materyal ve Yöntemler’ bölümü ‘Bulgular’ bölümünden daha uzun olmamalıdır.
Özet Gönderme Özetler”  https://ugas.congress.gen.tr/ “ sitesi üzerinden gönderilmelidir.
Dosya Sürümü ‘Microsoft Word’ dosya (.doc-docx) sürümünde
Dosya Adı ad_soyad.doc