Yayın Olanakları

Kabul edilen ve sempozyumda sunulan tebliğlerin tam metinleri elektronik ve yazılı kitap olarak
2024 yılında yayımlanacak ve katılımcılara gönderilecektir.