Sempozyum Hakkında Bilgi

  Aile kurumu, tarih boyunca önemli bir görev icra etmiş, her dönem insan ve toplum için vazgeçilmez öneme sahip olmuştur. Aile kurumunun güçlü olduğu toplumlarda köklü medeniyetler kurulmuş, zayıf olduğu toplumlarda ise medeniyetler hayatiyetini sürdürememiştir. Buna rağmen, modernizm ile başlayan ve postmodern dönem ile devam eden fikri değişimler ve bunun hayatın çeşitli yönlerine dair yansımaları aile kurumu için tehdit eden bir unsur haline gelmiş ve bu kurumu zayıflatmıştır. Bu durum aynı zamanda insanlık, ülke ve toplumlar için gerçek anlamda olumsuzluklar arz etmiştir. 

Bu sebeple kişilerden kurumlara, bilim insanlarından siyasetçilere ve din adamlarına kadar toplumun her kesimi aile ile ilgili çalışmalar yürütme gayreti içerisinde olmuştur. Bu bağlamda aile ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmak hem Diyanet İşleri Başkanlığının hem de üniversiteler ve bu kurumlarda çalışan bilim insanlarının öncelikleri arasında yer almıştır. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile mevcut problemlere yönelik çözüm ve öneriler ortaya koymak amacıyla “Gelecekte Aile” temalı uluslararası bir sempozyumun 2023 yılı kasım ayı içerisinde Rize’de gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 
 

ULUSLARARASI “GELECEKTE AİLE SEMPOZYUMU”  KONU BAŞLIKLARI

 I. ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE VE İNANÇ ANLAYIŞLARI BAĞLAMINDA GELECEKTE AİLE
 1. Modern ve Post Modern Düşünce
 2. Popüler Kültür
 3. Yeni Dini Akımlar
 4. Dini Yorumlar
 5. İktisadî Sistemler ve Yaklaşımlar

II. TOPLUMSAL DEĞİŞMELER VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER AÇISINDAN AİLE

 1. Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değişme
 2. Şehirleşme
 3. Çalışma Hayatı
 4. ç. Mimari Anlayış ve Uygulamalar
 5. Göç Olgusu
 6. Ailede Değişen Rol Dağılımı
 7. Bilimsel, Teknolojik Gelişmeler
 8. Transhümanizm

III. KURUMLAR, KURULUŞLAR VE AİLENİN GELECEĞİ  

 1. Eğitim Kurumları (Sistem, Müfredat, Yaklaşım)
 2. Kurumlar
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı
 4. STK’lar

IV. YAYIN VE MEDYA  

 1. Günümüz Edebiyatı
 2. Görsel Sanatlar (Çizgi Film, Film, Tiyatro ve Animasyonlarda)
 3. Radyo, TV ve Dijital Yayın Platformları
 4. Sosyal Medya
 5. Müzik ve Eğlence Kültürü

V. CİNSİYETSİZLEŞTİRME  

 1. Cinsiyetsizleştirme İdeolojisi
 2. Cinsiyetsizleştirme Ekonomisi
 3. Cinsiyet Kimliği Karmaşası

VI. AİLEYİ TEHDİT EDEN DİĞER BAZI FAKTÖRLER  

 1. Evlenmenin Geciktirilmesi ve Zorlaştırılması
 2. Çocuk İhmal ve İstismarı
 3. Aile İçi Şiddet
 4. Hatalı Ebeveyn Tutumları
 5. Evlilik Dışı Birliktelikler
 6. Bağımlılıklar
 7. Mahremiyetin İhlali
 8. Boşanma

VII. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI AİLE VE DİNİ REHBERLİK MERKEZLERİ BÜROLARI 

Katılımcıların sempozyum iş ve işlemlerini aşağıdaki web sayfası üzerinden takip etmeleri mümkündür
Uluslararası Gelecekte Aile Sempozyumu (congress.gen.tr)